produktinfo

Mullnet är en rejäl konstruktion i stål och trä med lång livslängd.Unik kombination av odlingslåda och kompostbehållare som aldrig behöver grävas om. 

Nu är det slut på all osäkerhet om komposten är färdig eller ej, slut på allt grävande och flyttande av kompostmaterial från den ena lådan till den andra. Fyll på och tag ut färdig jord undertill.

Helsvetsad kraftig gallerkonstruktion i stål som tål hög belastning, benen är löstagbara för enklare transport.

Med hjälp av maskar och mikroorganismer bryts växtdelarna ned till jord.

Vår egen Mullnet odlingslåda har varit i gång över 25 år. Vi har aldrig grävt om komposten.

Det man vill kompostera läggs på gallret,  förmultningsprocessen startar och jord bildas, när jorden är klar faller den ner under lådan.

Många fördelar att odla i kompost.

Ingen extra näring behöver tillsättas.

Mindre angrepp från skadedjur.

Ingen risk att odlingen blir för våt.

Ergonomisk, bra arbetshöjd.