press

Sara Bäckmo som driver Skillnadens Handelsträgårdträdgård

har bloggat om kompostering med Mullnet


https://www.sarabackmo.se/att-anvanda-farsk-hastgodsel/sarabackmo_mullnet_kompost/