frågor och svar

HUR KOMMER MASKARNA DIT?

MULLNET STÅR JU PÅ BEN OVAN MARK.


Maskarna kommer dit av sig själva. Om man vill kan man hjälpa till genom att flytta dit maskar. Blir det för torrt i komposten kan maskarna vandra mellan komposten och marken. När man tar ut jord under gallret kan lite jord vara kvar i mitten, då bildas en passage mellan marken och gallret. 


ÄR DET BRA ATT ODLA I KOMPOST?


Det finns flera fördelar, all näring till växterna finns redan, ingen gödsling behövs, vi har också märkt att det blir mindre angrepp av skadeinsekter.


Vi har med bra resultat odlat squash, mangold, lök, pumpa, rödbetor och potatis. För några år sedan fick vi enorma potatisar som vägde 800 g st.


KOMMER DET IN NÅGRA SNIGLAR I MULLNET?


Det kan inträffa, men inte i någon större omfattning eftersom Mullnet står en bit ovan mark. Snigelägg kan komma dit med material som läggs på komposten.


VAR I TRÄDGÅRDEN ÄR BÄSTA PLACERINGEN AV MULLNET?


Soligt läge gör att den torkar ut fortare. Om hela komposten torkar ut rymmer maskarna ut undertill, men ingen fara, de kommer tillbaka vid regn.


Odlar man i Mullnet kan det var en fördel med mer sol. Annars kan halvskuggigt läge vara en kompromiss. Vår egen Mullnet har hela tiden stått i soligt läge. Eftersom vi odlar i den vattnar vi för växternas skull, annars inte.


Självklart går förmultningen fortare om komposten är lagom fuktig.


VAD KAN MAN LÄGGA I MULLNET?


Mullnet är avsedd för trädgårdsavfall, inte hushållsavfall. Frukt och grönsaksavfall går bra men inte för mycket åt gången. Det kan bli för blött och börja lukta, varva i så fall med annat material.


Lägg inte i animaliskt avfall, matrester, bröd, ost eller annat som kan dra till sig fåglar eller skadedjur. Hör med din kommun hur regelverket ser ut.


Rotogräs och ogräsfröer ska man undvika. Vedartat material som grenar och kvistar tar väldigt lång tid att bryta ned, använd kompostkvarn i så fall.BEHÖVER MAN MÅLA MULLNET?


Galler och ben kan man målas om så önskas, men många tycker det ser bra ut med den ytrost som bildas, träkragarna kan med fördel målas för längre livslängd och ett trevligt utseende.


BEHÖVER MAN TÄCKA MULLNET?


Vi har aldrig täckt vår egen Mullnet, vädret får till största delen bestämma fuktigheten. Det är liten risk att den blir för våt eftersom överskottsvattnet kan passera genom hela komposten. Blir den för torr stannar processen av men kommer igång igen när det regnar igen.


Vid odling tidigt på våren kan man täcka för ett varmare klimat i lådan.


Om man använder halvgenomskinlig plast eller fiberduk fungerar den som en drivbänk.


HUR GÖR MAN MED AVFALLET NÄR MAN ODLAR I MULLNET?


Under olingsäsongen blir det inte så mycket att kompostera, gräsklipp brukar vi lägga kring växterna, större mängder avfall får man mellanlagra ett tag.


VÄXER DET INTE OGRÄS I JORDEN SOM FALLER NER UNDER MULLNET?


Nej, under Mullnet är det för lite ljus och för torrt.