bruksanvisning

MONTERING AV MULLNET


För montering behövs spade, kratta, hammare, vattenpass och 4 st. trädgårdsplattor, minst 30 x 30 cm.

Börja med att välja ut en lämplig plats i trädgården där marken är någorlunda jämn.

 

1. Placera ut trädgårdsplattorna på den utvalda platsen.


2. Lägg gallret på plattorna så att varje  hörn hamnar ungefär mitt på respektive platta.


3. Kontrollera med vattenpasset att gallret ligger vågrätt. Om det behövs, justera höjden på plattorna, se till att varje platta ligger plant på underlaget.


4. Lyft gallret i ett hörn i taget och tryck in benet underifrån i sin hållare.


5. Ställ första varvet träkragar på gallret, sätt i de medföljande sprintarna i hörnbeslagen och slå i dem med hammaren. Gå vidare till nästa stycke.


BILDSPEL


KOM IGÅNG MED KOMPOSTERINGEN


1. Lägg på ett lager med wellpapp över gallret. Lägg sedan på lättare material ca. 15-20 cm högt. Välj halm, långt gräs, stjälkar eller klenare växtdelar, det bildar en bra bädd att starta med.


Välj så långa växtdelar som möjligt, lägg växtdelarna kors och tvärs och ända ut mot kanterna för jämn täckning. 


2. Nu är det dags att ställa på ytterligare två träkragar och slå i sprintarna.


3. Fortsätt nu med ditt vanliga trädgårdsavfall, löv och annat som du önskar kompostera. Fyll upp hela lådan, materialet sjunker ihop med tiden.


Ett enklare sätt att komma igång är att helt enkelt fylla på med jord eller gammal kompost.


Fyll upp i höjd med gallret eller mer, sedan är det bara att fortsätta med ditt vanliga trädgårdsavfall.


OBS! Det är frestande att tex. lägga på grenar från häcklippning. Det tar väldigt lång tid att bryta ned vedartat material och det stoppar upp processen. Använd en kompostkvarn i så fall.


När materialet bryts ned bildas jord ovan gallret. Mängden jord som faller ned reglerar sig självt allteftersom förmultningsprocessen fortskrider och nytt material fylls på ovanifrån. Det tar ca. 2 år innan färdig jord börjar falla ned.


KOM IGÅNG MED ODLINGEN


När du fyllt upp Mullnet med kompostmaterial går det bra att börja med odlingen.


Om du frösår, lägg ut ca. 5 cm jord att sätta fröna i. Odlas tex. potatis, sätts knölarna direkt i kompostmaterialet.


Får du mer kompostmaterial under odlingssäsongen tex. gräsklipp, läggs det kring växterna, annat grövre material får man mellanlagra. När odlingssäsongen är över låter du växtdelarna ligga kvar i Mullnet för att åter bli till jord.


Efter mer än 28 års användning av Mullnet delar jag gärna med mig av mina egna erfarenheter.


Välkommen att höra av dig om du undrar över något.