bruksanvisning

MONTERING AV MULLNET


För montering behövs 4 st. trädgårdsplattor, minst 30 x 30 cm, en spade, hammare och ett vattenpass.

Börja med att välja ut en lämplig plats i trädgården där marken är någorlunda jämn.

 

1. Placera ut trädgårdsplattorna på den utvalda platsen.


2. Lägg gallret på plattorna så att varje  hörn hamnar ungefär mitt på respektive platta.


3. Kontrollera med vattenpasset att gallret ligger vågrätt. Om det behövs, justera höjden på plattorna, se till att varje platta ligger plant på underlaget.


4. Lyft gallret i ett hörn i taget och tryck in benet underifrån i sin hållare.


5. Ställ första varvet träkragar på gallret, sätt i de medföljande sprintarna i hörnbeslagen och slå i dem med hammaren. Gå vidare till nästa stycke.


BILDSPEL


KOM IGÅNG MED KOMPOSTERINGEN


1. Börja med att lägga ut ett lager ca. 10 cm högt med lättare material på gallret, t.ex halm, långt gräs, stjälkar eller klenare växtdelar så det blir en bädd att starta med


Det bästa är att välja så långa växtdelar som möjligt, lägg växtdelarna kors och tvärs på gallret och ända ut mot kanterna så de täcker bra.


Om det är dålig tillgång på växtdelar går det alldeles utmärkt att starta komposteringen genom att lägga ett överlappande lager utvikta dagstidningar över gallret.


2. Nu är det dags att ställa på ytterligare två träkragar, slå i sprintarna.


3. Fortsätt nu med ditt vanliga trädgårdsavfall löv och annat som du önskar kompostera.


OBS! Det är frestande att lägga på klenare grenar, gör inte det! Grenar tar väldigt lång tid att bryta ned och stoppar upp processen. Använd en kompostkvarn till grenar.


När materialet bryts ned bildas jord ovan gallret. Mängden jord som faller ned reglerar sig självt allteftersom förmultningsprocessen fortskrider och nytt material fylls på ovanifrån. Det tar ca. 2 år innan färdig jord börjar falla ned.
KOM IGÅNG MED ODLINGEN


När du fyllt upp Mullnet med kompostmaterial går det bra att börja med odlingen.


Om du frösår, lägg ut ca. 5 cm jord att sätta fröna i. Odlas tex. potatis, sätts knölarna direkt i kompostmaterialet.


Får du mer kompostmaterial under odlingssäsongen tex. gräsklipp, läggs det kring växterna, annat grövre material får man mellanlagra. När odlingssäsongen är över låter du växtdelarna ligga kvar i Mullnet för att åter bli till jord.


Jag delar gärna av mig av mina egna erfarenheter efter 24 års användning av Mullnet.


Välkommen att höra av dig om du undrar över något.